Dlaczego GSI Group

 • Jesteśmy firmą działającą w branży doradczej w zakresie przywództwa, wdrażania zmian i sprzedaży od 1996 roku.
 • Wspieramy klientów we wdrożeniu automatyzacji procesów sprzedaży w oparciu o polskie know how
 • Wdrażamy rewolucję 4.0, elementy sztucznej inteligencji w sprzedaży oraz podnosimy efektywność biznesową e-commerce
 • Nasze programy i projekty powstają na indywidualne zamówienie klienta, a przygotowywane są w oparciu o dojrzałą metodologię firm brytyjskich i amerykańskich, zaadaptowaną do polskich warunków.
 • Posiadamy szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z sektorów: produkcji , usług finansowych , farmaceutycznych i IT .
 • Naszą dewizą podczas realizacji warsztatów, moderacji lub szkoleń jest wspieranie mierzalnych i trwałych zmian w firmie, a prowadzone warsztaty mają dynamiczny, interaktywny, pobudzający i niestandardowy charakter.
 • Każdy przygotowany program jest ściśle powiązany z celami , kulturą organizacyjną, wartościami i celami strategicznymi klienta.
 • Warsztaty i moderacje zakładają zaangażowanie firmy i uczestników przed , w trakcie i po warsztatach a znaczenie naszej współpracy ze ścisłą kadrą kierowniczą klienta uważamy w tym sukcesie za kluczowe. Wyższa kadra managerska klientów, biorąc udział w naszym projekcie otwartym Bullet Proof Manager zmienia w sposób trwały swój styl przywódczy.
 • Naszą metodologię wyróżnia to, iż oprócz umiejętności przekazywanych podczas realizacji projektu, zmieniamy  sposób myślenia o zarządzaniu relacjami z klientem, podwładnymi i nastawienia do wprowadzanych zmian. Takie podejście pozwala budować zaangażowanie, motywację i przełamywać bariery w kontakcie z klientem, pracownikami innych działów oraz zmieniać dotychczasowe nawyki.
 • Mamy doświadczenie w realizacji i zarządzaniu największymi w Polsce projektami szkoleniowo – doradczymi a w wielu przypadkach przekazujemy nasze know how, w celu powielania go w firmie klienta w cenie usługi.
 • Know how, jakim dysponujemy, to najczęściej własność intelektualna globalnych liderów i naszych partnerów w zakresie zmiany stylu zarządzania.
 • Dbamy  rozwój polskich firm rodzinnych stosując dla nich specjalną politykę grantów.