Dlaczego GSI Group

 • Jesteśmy firmą działającą w branży doradczej w zakresie przywództwa, wdrażania zmian i sprzedaży od 1996 roku.
 • Wspieramy klientów we wdrożeniu automatyzacji procesów sprzedaży w oparciu o know how najszybciej rozwijających się firm w Polsce  i na świecie.
 • Wdrażamy rewolucję 4.0, elementy sztucznej inteligencji w sprzedaży oraz podnosimy efektywność biznesową e-commerce
 • Nasze programy i projekty powstają na indywidualne zamówienie klienta, a przygotowywane są w oparciu o dojrzałą metodologię firm brytyjskich i amerykańskich, zaadaptowaną do polskich warunków.
 • Posiadamy szerokie doświadczenie we współpracy z firmami z sektorów: produkcji , usług finansowych , farmaceutycznych i IT .
 • Naszą dewizą podczas realizacji badań oczekiwań klientów, warsztatów, moderacji lub szkoleń jest wspieranie mierzalne i trwałych zmian w firmie. Prowadzone warsztaty mają dynamiczny, interaktywny, pobudzający i niestandardowy charakter wsparty webinarami lub rozwiązaniami edukacji online .
 • Każdy przygotowany program jest ściśle powiązany z celami , kulturą organizacyjną, wartościami i celami strategicznymi klienta.
 • Warsztaty i moderacje zakładają zaangażowanie firmy i uczestników przed , w trakcie i po warsztatach a znaczenie naszej współpracy ze ścisłą kadrą kierowniczą klienta uważamy w tym sukcesie za kluczowe..
 • Naszą metodologię wyróżnia to, iż oprócz umiejętności przekazywanych podczas realizacji projektu, zmieniamy  sposób myślenia o zarządzaniu relacjami z klientem, podwładnymi i nastawienia do wprowadzanych zmian. Takie podejście pozwala budować zaangażowanie, motywację i przełamywać bariery w kontakcie z klientem, pracownikami innych działów oraz zmieniać dotychczasowe nawyki.
 • Mamy doświadczenie w realizacji i zarządzaniu największymi w Polsce projektami wdrażania zmian a w wielu przypadkach przekazujemy nasze know how, w celu powielania go w firmie klienta przez kadrę managerską i pion HR w cenie usługi.
 • Know how, jakim dysponujemy, to najczęściej własność intelektualna globalnych liderów i naszych partnerów w zakresie zmiany stylu zarządzania i kultury organizacyjnej
 • Dbamy  rozwój polskich firm rodzinnych i MSP stosując dla nich specjalną politykę grantów lub pozyskując lokalnie dostępne dotacje