Izabela Wanatowicz

Coach, trener biznesu, konsultant HR

Z wykształcenia psycholog. Od 10 lat towarzyszy w rozwoju i zmianie firmom z branży finansowej, motoryzacyjnej i dóbr luksusowych.

Jest akredytowanym konsultantem metodologii Insights Discovery.

Realizowała projekty HR w obszarze szkoleń z obszaru efektywności osobistej i rozwijania kompetencji zawodowych, coachingu i executive coachingu, rekrutacji, wdrażania systemu ocen pracowniczych.

Odbiorcami prowadzonych przez nią szkoleń i projektów byli pracownicy firm takich jak:

Renault Polska Sp. z o.o.
Bank Handlowy w Warszawie SA
Pfizer Polska Sp. z o.o.
Merloni Indesit Polska Sp. z o.o.
Lasy Państwowe
Polkomtel SA
Tequila/BTL Group
Bank BPH SA
Cezex Sp. z o.o.

Animex Sp. z o.o.
BRE Bank SA – MultiBank
mBank
Kredyt Bank SA
Budimex
MIKOMAX Sp. z o.o.
P4 Sp.z o.o.
Avon
Nutricia Polska Sp.z o.o.

NASZ ZESPÓŁ (WSZYSCY)