Konsorcjum

Liderzy i przedstawiciele  6 firm, wnosząc swoje talenty i zasoby integrują się poprzez konsorcjum w optymalnym podejściu do wyzwań związanych  z COVID-19 w Polsce i CEE.

Cel konsorcjum : wzajemne wsparcie przedsiębiorców w znalezieniu nowych szans rozwoju firm kreując nową normalność

Firmy konsorcjum oferują usługi dezynfekcji chemicznej www.marclear.pl, ozonowania www.ozoneup.com, produkcji i importu sprzętu ochrony osobistej (PPE) www.oxyline.eu

oraz aktualizują poradnik prawny dla beneficjentów ‘Tarczy Antykryzysowej’ www.ewslegal.pl   , a także rozwijają innowacyjną aplikację mobilną www.lunchnext.com ratującą egzystencję finansową kawiarni wokół nas.

Widzimy branże i obszary sprzedaży online, które szybko rosną nawet w czasie COVID-19, a których automatyzacja wspiera je w zwiększeniu skuteczności i rentowności poprzez dzierżawę platformy i ekspertów www.salesmanago.pl.

Wartościami jakie wspierają nasz sposób myślenia jest :

Współzależność, Wzajemna synergia , Poszanowanie naturalnej różnorodności, Siła pracy zespołowej, Szybka adaptacja do zmian z poszanowaniem natury.

Wszyscy chcemy rozumieć drastycznie szybko zmieniającą się rzeczywistość, śledząc raporty specjalistycznych czy globalnych firm doradczych.

Firmy konsorcjum tworząc synergię i współzależność swoich działań i rozumiejąc swoje naturalne silne strony wspierają się w sprawnym dostarczaniu swoich usług i produktów w Polsce opierając się na zasobach swoich firm i talentach członków konsorcjum.

Widzimy ze nową normalność do jakiej się dostosowujemy daje też duże szanse rozwoju usługi i produktów członków konsorcjum zapewniając większe bezpieczeństwo firm w czasie pandemii jak i po niej .

Bezpośredni kontakt z Prezesami lub członkami Zarządów firm zapewnia szybkie tempo i sprawność naszej reakcji.

Arkadiusz Dziębowski – arkadiusz.dziebowski@oxyline.eu

Dominik Posmyk – domink.posmyk@gmail.com

Herbert Zych – herbert@marclear.pl

Łukasz Strzałka –  biuro@growthup.com.pl

Paweł Wasilewski – p.wasilewski@ewslegal.pl

Zbigniew Grodzki – zbigniew.grodzki@gsi.com.pl

Małgorzata Walczak – malgorzata.walczak@gsi.com.pl trener przywództwa inspiracyjnego

Biuro woluntariatu konsorcjum – Hanna Luniak hanna.luniak@gmail.com

Wypowiedzi Yoshimi  jako twórcy TetraMap i mentora naszego konsorcjum w linkach na You Tube poniżej:

https://www.youtube.com/results?search_query=TetraMap+