Maciej Lewandowski

Partner Firmy posiadający ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacjami serwisu technicznego w branży pojazdów ciężarowych – Scania, maszyn transportu wewnętrznego – YALE, HYSTER, maszyn budowlanych – Bobcat, Manitou, Vermeer.
Planowanie strategiczne, rozwój biznesu i sieci serwisowych, budżetowanie, mierzenie efektywności (KPI). Wieloletnie doświadczenie w organizacji procesów produkcyjnych w branży spożywczej, automatyki ciepłowniczej i aparatury pomiarowej oraz procesów montażu pojazdów elektromobilnych w MSP.
Dyrektor handlowy w branży spalinowych silników przemysłowych i morskich oraz ciężkich pojazdów spalinowych do zastosowań specjalnych w Scania.
Konsultacje i analizy rynku elektromobilności, projektowanie i druk 3D, fotogrametria.
Wykształcenie:

  • Politechnika Warszawska, inżynieria i technologia produkcji – inżynier mechanik,
  • Uniwersytet Technologiczno – Humanistyczne w Radomiu, ekonomia managerska – magister ekonomii,
  • Wyższa Szkoła Marketinga i Zarządzania w Warszawie, studia podyplomowe – Marketing i Zarządzanie.

 

NASZ ZESPÓŁ (WSZYSCY)