Zarządzanie i Przywództwo – Bullet Proof Manager

Bullet Proof Manager ®

Jesteśmy przekonani, że dokonana na świecie i w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach poprawa jakości życia, wypracowana została przez firmy i ich wybitnych managerów. Politycy tworzą kontekst a wybitni managerowie stają się najważniejszą profesją społeczną w Polsce i na świecie. Jakość zarządzania w PKO BP, Pekao S.A, PKN Orlen, Grupie PGE S.A., czy Grupie PZU będących naszymi szanownymi klientami ma większe znaczenie dla naszej gospodarki niż zmiana stopy procentowej o ćwierć procenta, gdyż firmy te tworzą w naszym kraju olbrzymią wartość.

Crestcom International

Ponieważ największym źródłem postępu jest jakość zarządzania i styl zarządzania firmą, dokonaliśmy analizy i inwestycji w franszyzę firmy Crestcom International. To międzynarodowy lider w szkoleniach z zakresu przywództwa i zarządzania biznesowego. Dysponujemy polskimi trenerami i moderatorami z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu i doradztwie dla powszechnie uznanych w Polsce firm co potwierdza certyfikat Leadership Management Institute, jaki promujemy też w Polsce jako narzędzie certyfikacji jakości zarządzania, jaki otrzymać mogą automatycznie absolwenci pełnego programu Bullet Proof Manager w Polsce. Otrzymało go ponad 80.000 managerów w Europie.

Każdego miesiąca tysiące dyrektorów i menadżerów z ponad 170 głównych miast, w niemal pięćdziesięciu krajach bierze udział w sztandarowym programie szkoleniowym Crestcom – „Bullet Proof Manager”, dostępnym w ponad dwudziestu pięciu językach.

„Bullet Proof Manager” to niezwykła kombinacja wystąpień na żywo i instruktażowych nagrań wideo. W nagraniach wideo firmy Crestcom biorą udział jedni z największych autorytetów w świecie biznesu.

Program ten kładzie nacisk na zaangażowanie, współuczestnictwo, pracę zespołową oraz rozwój zdolności przywódczych. Stanowi nowatorską i rewolucyjną metodę, różniącą się od tradycyjnych metod szkoleniowych. Jednak najbardziej imponujący jest fakt, że szkolenia te sprawdzają się w organizacjach każdego rozmiaru, od małych firm, po międzynarodowych gigantów.

Komplementarny program szkoleniowy Crestcom został zaprojektowany w taki sposób, aby podnosić umiejętności kierownicze niezbędne dla dyrektorów, menadżerów oraz kierowników zespołów.

Jak wygądają comiesięczne sesje?

Uczestnicy 72 godzinnego programu Bullet Proof Manager biorą udział w comiesięcznych spotkaniach odbywających się przez 12 kolejnych miesięcy. Każde spotkanie trwa około sześciu godzin i skupia się na dwóch wybranych zdolnościach kierowniczych lub przywódczych. Szkolenie rozpoczyna się od trzydziestominutowej prezentacji wideo, w której znany autorytet opowiada o pierwszej z dwóch umiejętności, będących przedmiotem spotkania. Po prezentacji następuje 120 minut praktycznych ćwiczeń, mających na celu umocnienie nabytej wiedzy oraz demonstrację jej zastosowania w miejscu pracy. Następnie odtwarzana jest druga półgodzinna prezentacja wideo, po której następuje kolejne 120 minut praktycznych ćwiczeń, umożliwiających praktyczne zastosowanie nabytych umiejętności. Comiesięczne spotkania składają się z ćwiczeń sytuacyjnych, analiz konkretnych przypadków oraz zadań grupowych i indywidualnych, zaprojektowanych w taki sposób, aby oprócz opanowania materiału zapewnić uczestnikom możliwość zastosowania nabytych umiejętności w czasie pracy.

Uczestnicy Bullet Proof Manager podczas sesji otwartych w Łodzi, Krakowie, Tychach i Warszawie mają możliwość wymiany pomysłów z menadżerami z różnych organizacji, z różnych środowisk i o różnym doświadczeniu, których łączy to, że każdy z nich zarządza, nadzoruje i przewodzi innym ludziom.

Menedżerowie uczestniczący w programie otrzymują wyczerpujący segregator z ćwiczeniami, które służą im jako źródło wiedzy w trakcie rozwoju ich karier.

Podczas każdego spotkania, każdy z nich rozwija swój „osobisty plan działania”, który później ma im pomóc w osiągnięciu dobrych wyników w pracy. Część każdego spotkania przeznaczona jest na wyjaśnienie uczestnikom sposobu wykorzystania materiałów wideo i innych materiałów, pochodzących ze szkolenia, co umożliwia przekazanie nabytych umiejętności innym członkom swojej organizacji.

Przykładowy rezultat projektu Bullet Proof Manager po 6 miesiącach w firmie produkcyjnej z sierpnia 2012 w branży motoryzacyjnej :

„Wzrost produktywności z 60% do 95%, zmniejszenie odpadu z 13% do 1% , obniżenie kosztów zużycia floku i materiałów o 30% . Ogólnie oceniam zysk na minimum 20.000PLN miesięcznie. Szacowane efekty pozafinansowe to rozwój pracowników, wykreowanie technika procesu i dwóch nowych liderów”.

Uczestnicy programu „Bullet Proof Manager” otrzymują stałą pomoc za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Strona ta zawiera ćwiczenia kontrolne, wydruki oraz nagrania związane z każdą z 24 części szkolenia. Ćwiczenia te mogą zostać pobrane i wykorzystane do podniesienia skuteczności szkoleń w firmie. Zestaw 24 płyt z filmami szkoleniowymi, użytymi na szkoleniu, mogą stanowić bazę wiedzy managerskiej w firmie.

Ostanie badania pokazują, że 99.1% uczestników programu „Bullet Proof Manager” firmy Crestcom uznało, że spełnił on lub nawet przekroczył ich oczekiwania.

Czekamy na Państwa telefoniczne lub mailowe pytania do Partnera Crestcom w Polsce.

www.crestcomtraining.com.
www.crestcomleadership.com.