Szkolenia Train The Trainers

Cele
Zrozumieć i zastosować podstawowe teorie związane z procesem uczenia się osób dorosłych i stworzyć efektywny program szkoleniowy.

Grupa docelowa

Trenerzy wewnętrzni.

Opis

Szkolenie ogólne każdorazowo jest dopasowywane do poziomu wiedzy i zaawansowania trenerów wewnętrznych.

Poniżej opisane jest szkolenie bazowe, a dla terenów z dłuższych doświadczeniem mamy szkolenia TTT zakresu szkoleń opartych o metodologię TetraMap /opis Szkolenia w Załączniku nr 2 – obszar szkoleń ogólnorozwojowych/.

Zagadnienia

 • Cele i zasady uczenia ludzi dorosłych. Co robić aby zdobyć zainteresowanie słuchaczy
 • Etapy przekazywania wiedzy – jak prowadzić szkolenia dla grupy z różnym poziomem wiedzy. Jak korzystać z pomocy osób posiadających już doświadczenie i co robić aby były naszymi sprzymierzeńcami a nie wrogami.
 • Sposoby odbioru i przetwarzania informacji, czyli jak maksymalnie zaktywizować słuchaczy. Co zrobić, aby przekazywana informacja do nich dotarła, została zapamiętana i wykorzystana.
 • Bariery w prowadzeniu szkoleń. Jak sobie z nimi radzić i jak je przełamywać
 • Kontrola emocji jako element niezbędny do poprowadzenia ciekawego szkolenia i czerpania satysfakcji z kontaktu z uczestnikami
 • Struktura szkolenia . Jak się przygotowywać, od czego zacząć, jakie elementy muszą się pojawić, jak podsumować spotkanie. Jakie czynniki zwiększają efektywność wystąpienia, a czego unikać
 • Rola narzędzi wspierających trenera w prowadzeniu szkolenia. Ćwiczenia polegające na przygotowaniu prezentacji w oparciu o materiały przygotowane przez GSI – SI Group
 • Przygotowanie własnego, krótkiego szkolenia, które zostanie przeprowadzone w najbliższym czasie. Prezentacje mogą powstać w oparciu o materiały wskazane przez Zleceniodawcę indywidualne prezentacje wybranych tematów.

Korzyści

Po ukończeniu kursu Train The Trainers uczestnicy kursu będą w stanie:

 • Zrozumieć i zastosować podstawowe teorie związane z procesem uczenia się osób dorosłych.
 • Stworzyć efektywny program szkoleniowy.
 • Opracować profesjonalnie wyglądające pomoce naukowe i efektywnie je wykorzystywać.
 • Przygotować i przeprowadzić prezentację profesjonalnego szkolenia.
 • Służyć efektywnie pomocą w procesie uczenia się.
 • Poradzić sobie z wyzwaniami stawianymi przez problemowych uczestników w trakcie szkolenia.
 • Ocenić efektywność programu szkoleniowego oraz umiejętności wspomagające proces uczenia się.