Gala Oskarowa

GALA OSKAROWA

Cele eventów

Najczęściej celem eventu w tej formie jest:

  • promocja określonego produktu
  • powiązanie uczestników z ważnymi dla organizacji wartościami
  • wdrożenie w pionie nowych rozwiązań
  • przekonanie uczestników do określonego, trudnego dla nich celu

Grupa docelowa

Spotkania przy okazji podsumowań rocznych, konferencji, wydarzeń typu incentive, offsite`ów itp.
Także dla większych grup szkoleniowych jako wsparcie biznesowych celów.

Opis

Gala Oskarowa jest wydarzeniem, które stawia przed zespołami wyzwanie, wymagające od uczestników przede wszystkim kreatywności. Podczas eventu zespoły mają za zadanie napisać scenariusz krótkiego filmu, który sami reżyserują oraz w nim grają. Temat filmu nawiązuje do zakresu i przesłania przeprowadzonych wcześniej szkoleń lub prezentacji biznesowych i jest dostosowany do wymagań Klineta. Każdy zespół otrzymuje kostiumy, które powodują, że filmy wywołują duże wrażenie, a ich tworzenie i późniejsze oglądanie jest znakomitą rozrywką utrwalającą efekty osiągnięte podczas porannych spotkań lub szkoleń.

Po krótkim wprowadzeniu do części filmowej, następuje podział na role: operator kamery, reżyser, aktorzy i aktorki, scenarzysta, charakteryzator, kierownik planu, asystenci reżysera itp. Następnie każdy zespół otrzymuje profesjonalną kamerę ze statywem (operatorzy kamer uczestniczą w instruktażu obsługi kamer). Opiekunowie techniczni są cały czas obecni w trakcie filmowania służąc swoją pomocą w przypadku jakichkolwiek trudności ze sprzętem.

Zespoły mają 30 minut na opracowanie pomysłu na film, 30 minut na próby i wybranie lokalizacji oraz ok. 2 godzin na kręcenie filmu.

Po zakończeniu filmowania zespół techniczny odbiera od uczestników kamery i formularze obsady zespołu i rozpoczyna montaż filmów uczestników, dodając muzykę i efekty specjalne.

Filmy zostaną wyświetlone podczas wieczornej Gali Oskarowej. Ostateczne wersje filmów będą oceniane przez jury składające się z kadry kierowniczej Klienta oraz kadry GSI w Oskarowych kategoriach.

Korzyści

Podczas Gali uczestnicy:

  • dowiedzą się co powoduje, że zespół osiąga ponadprzeciętne wyniki;
  • nauczą się jak wykorzystywać swój potencjał przez zmianę przekonań;
  • stworzą schemat współdziałania w zespole w celu pokonywania problemów pod presją czasu;
  • zweryfikują dotychczasowe własne zachowania i postawy podczas nauki nowych umiejętności poprawiających wyniki osiągane przez zespół;
  • stworzą zespół potrafiący współpracować pod presją i radzić sobie z trudnymi sytuacjami i komplikacjami na drodze do realizacji celu.