Dealmaker

Dealmaker


to internetowa platforma pozwalającą na budowanie planów sprzedażowych b2b, zarządzanie portfelem klientów jednocześnie dając menedżerom możliwość kontroli tego procesu. Dealmaker pozwala na samodzielną edukację w oparciu o zamieszczone w nim filmy szkoleniowe i testy wiedzy.

Obecnie narzędzie Dealmaker dostępne jest i wdrażane w Polsce w języku angielskim.

Wszystkim zainteresowanym polecamy link do bezpłatnego !!! narzędzia on-line mogącego mieć istotny wkład w doskonalenie procesu sprzedaży b2b:

DEALMAKER GENIUS                               DEALMAKER MAGIC