Portfolio Managment Process

ZARZĄDZANIE PORTFELEM KLIENTÓW PMP – TAS

Cele
Przy określonym poziomie sprzedaży, marketingu i dostępnych zasobach doradztwa, Siebel Portfolio Management Process (PMP) pomaga menadżerom zarządzającym grupami klientów osiągnąć cele dochodu, przy jednoczesnym zachowaniu relacji z klientem na przekór konkurencji.

Grupa docelowa
Program jest stworzony dla profesjonalnych sprzedawców odpowiedzialnych za bezpośrednią sprzedaż wśród całej grupy klientów i dla ich wirtualnych zespołów ( specjalistów od przedsprzedaży, produktu i usług).

Opis
Dwa główne problemy, z którymi musi się zmierzyć każdy sprzedawca obarczony odpowiedzialnością za zarządzanie grupą klientów to:

 • Utrzymanie i rozwój klienta
 • Rozmieszczenie zasobów

Czym jest Portfolio Management Process?

 PMP to proces zarządzania klientami skierowany do profesjonalnych sprzedawców, który:

 • Umożliwi im właściwą alokację zasobów, jakimi dysponują
 • Zapewni, że wszystkie relacje z klientami są prowadzone w sposób prawidłowy
 • Umożliwi im osiągnięcie celów finansowych
 • Po ukończeniu programu, uczestnicy:
 • Wypracują model zrozumienia możliwości biznesowych poszczególnych grup klientów
 • Nauczą się jak rozwijać nową współpracę z głównymi klientami
 • Nauczą się jak wykorzystywać szanse i relacje z głównymi klientami
 • Zrozumieją potrzebę uwzględniania sfery marketingowej i wypracowywania planu marketingowego całej grupy klientów
 • Skonstruują plan przynoszący wzrastające zyski w całej grupie klientów
 • Zaplanują strategię uwzględniania zdolności partnera i zasobów w całej grupie klientów

Co się dzieje podczas Programu PMP?

Format: PMP obejmuje zarówno zrozumienie metodologii i narzędzi analizy, jak również praktyczne zastosowanie nabytej wiedzy w odniesieniu do grup klientów, z jakimi pracują uczestnicy .

Podczas programu uczestnicy:

 • Przeanalizują możliwości każdego wskazanego klienta
 • Podzielą całą grupę klientów na trzy podgrupy
 • Zastosują standardowy wzór planowania, dostosowany dla każdej podgrupy
 • Zastosują odpowiednią strategię dla poszczególnych grup klientów
 • Stworzą plan określający źródła dochodów i rozdzielający zasoby na rok bussinesowy

Rozwój po wdrożeniu Programu: PMP został zaprojektowany, aby zapewnić sukces wykonania planu poprzez jego przegląd, wspólne planowanie z klientami wybranych inicjatyw, dalsze nadzorowanie i ocenę procesu.

Korzyści

 • Jasny obraz możliwości całej grupy klientów
 • Plan, który umożliwi określenie ważniejszych inwestycji i zysków z całej grupy klientów
 • Proces zarządzania całymi grupami klientów, który można regularnie wdrażać
 • Ulepszona współpraca pomiędzy członkami „wirtualnego” zespołu sprzedawców