Pandemia Koronawirusa SARS-CoV-2

Koronawirus czyli SARS-CoV-2

W grudniu 2019 rząd Chin upublicznił informację o nieznanym dotąd wirusie rozprzestrzeniającym się w jednej z prowincji. W niedługim czasie wirus dotarł do innych państw, podwajając liczbę zachorowań w przeciągu każdych kilku dni. Wirus ten potocznie nazywany został koronawirusem, ze względu na wypustki obecne na powierzchni przypominające koronę. W rzeczywistości jest to SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome-Related Coronavirus 2), który powoduje zespół objawów nazwany COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019).

Koronawirus jest blisko spokrewniony ze znanymi ludzkości innymi koronawirusami SARS-CoV i MERS-CoV i podobnie jak te wirusy powoduje szereg niespecyficznych objawów. Jako objawy SARS-CoV-2 zalicza się: gorączkę, suchy kaszel, zmęczenie, płytki oddech, bóle mięśni lub stawów, ból gardła, ból głowy a także nudności lub wymioty.

Istnieją setki znanych odmian koronawirusów, których naturalnym rezerwuarem są nietoperze, dla których są one zupełnie niegroźne. W wyniku mutacji wirus jest w stanie ‘przeskoczyć’ z jednego gospodarza na innego, co miało miejsce w przypadku SARS-CoV-2.

Dlaczego tak bardzo szkodzi nam wirus który jest zupełnie niegroźny dla małego nietoperza? Dlaczego jest dla nas bardziej niebezpieczny niż sezonowa grypa?

Materiał genetyczny który zawarty jest w wirusie zwykłej ludzkiej grypy jest znany naszemu układowi odpornościowemu i może być relatywnie szybko i łatwo rozpoznawany i niszczony. Materiał genetyczny znajdujący się wewnątrz każdej jednostki SARS-CoV-2 jest pochodzenia zwierzęcego i budujące go geny nie są tak łatwo rozpoznawalne przez ludzki układ odpornościowy, a co za tym idzie, nie są niszczone tak szybko. SARS-CoV-2 wirus ma czas aby się namnażać, dodatkowo powodując zamieszanie w naszym systemie obronnym.