Strategiczne Badanie Oczekiwań

Proces strategicznego badania klientów

Wspieramy Zarządy w podjęciu strategicznych decyzji w oparciu o analizę oczekiwań klientów. Nasza metoda jest stosunkowo prosta w realizacji. Odpowiadamy za wdrożenie wszystkich poniższych etapów, angażując pracowników i ścisłą kadrę managerską naszych klientów.

Proces zapewnia wiele korzyści, między innymi:

  • Stanowi pozytywne doświadczenie dla Państwa klientów, ponieważ odwołuje się do ich perspektywy i problemów. To wyróżnia Państwa firmę na tle konkurencji.
  • Warsztat doradców z Zarządem daje możliwość wspólnego uzgodnienia dalszych działań. Wpisany w ramy warsztatów strategicznych stanowi wskazówkę przy opracowaniu strategii, segmentacji rynku, wypracowaniu naszej unikalnej wartości dla klienta a także sposobu zaprojektowania takich doświadczeń klienta, aby wyróżnić się na tle konkurencji. Stanowi jasne wytyczne dla podejmowanych działań marketingowych i wspiera zespoły sprzedażowe w przygotowaniu spotkań z potencjalnymi i kluczowymi klientami.
  • Stanowi dodatkową okazję do wyróżnienia się na tle konkurencji, kierując do Państwa klientów jasny przekaz: „Wiemy, czego od nas oczekujecie, wiemy, w jakim stopniu spełniamy te oczekiwania, i wiemy, co możemy poprawić”. Klienci doceniają wszystkie aspekty badania. Niewiele firm podejmuje taki wysiłek, mimo że skutkuje on wzrostem lojalności klienta.
  • Zaangażowanie sprawdzonych doradców zagranicznych z UK, US i polskich z doświadczeniem biznesowym dłuższym niż okres funkcjonowania wolnego rynku w naszym kraju.

Trzy warianty zdobywania przewagi konkurencyjnej poprzez przeprowadzenie strategicznego badania klientów:

  • Wariant obejmujący analizę konkurencji. W tym wariancie zakładamy, że wystarczająca liczba Państwa klientów ma pewne doświadczenia z Państwa konkurencją i może je wskazać. Analiza pokaże Państwa wyniki na tle konkurencji i zaprezentuje określone obszary, które można wykorzystać jako przewagę nad konkurencją przy porównywalnych ofertach.
  • Wariant bez analizy konkurencji. Ten wariant jest szybszy, prostszy i co za tym idzie, tańszy.
  • Wariant samego mapowania oczekiwań klientów, co wspiera klienta w dalszych samodzielnych badaniach wewnętrznych. Bywa to elementem testu tej koncepcji w pierwszym roku naszej współpracy w obszarze doradztwa strategicznego.

Więcej informacji na promisingoutcomes.com

Proszę pytaj nas telefonicznie lub mailowo, o ile pojawiły się jakieś pytania