WITAJ

Inspirujemy wyjątkowe i trwałe rezultaty w biznesie od 20 lat!

Jesteśmy lokalnym partnerem wiodących zagranicznych firm doradczych, budującym kompleksowe rozwiązania w formie sesji planistycznych, warsztatów, wdrożeń informatycznych podnosząc przewagę konkurencyjną naszych klientów. Więcej o nas.

GSI Group

Zarządzanie i Przywództwo – Bullet Proof Manager

Bullet Proof Manager ®

Jesteśmy przekonani, że dokonana na świecie i w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach poprawa jakości życia, wypracowana została przez firmy i ich wybitnych managerów. Politycy tworzą kontekst a wybitni managerowie stają się najważniejszą profesją społeczną w Polsce i na świecie. Jakość zarządzania w PKO BP, Pekao S.A, PKN Orlen, Grupie PGE S.A., czy Grupie PZU będących naszymi szanownymi klientami ma większe znaczenie dla naszej gospodarki niż zmiana stopy procentowej o ćwierć procenta, gdyż firmy te tworzą w naszym kraju olbrzymią wartość.
ZOBACZ WIĘCEJ…

Automatyzacja marketingu

Jesteśmy Autoryzowanymi Partnerami SALESmanago

Zajmujemy się wdrożeniami oraz sprzedażą systemu Marketing Automation zarówno do b2b i b2c.

Tworzymy plany wdrożeń  i dopasowujemy konkretne działania marketingowe do specyfiki firm i kanałów komunikacji z ich potencjalnymi klientami.

Jakie są przykładowe wyniki klientów?


ZOBACZ WIĘCEJ…

Sprzedaż strategiczna b2b

Metodologia TAS® – Target Account Selling

to ustrukturyzowany proces do analizy, poszukiwania i wygrywania możliwości sprzedażowych.

Sprzedaż Strategiczna dostarcza uczestnikom programu liczne narzędzia i procesy umożliwiające profesjonalnym sprzedawcom efektywnie oceniać możliwości sprzedażowe, rozwijać zwycięskie strategie zdobywania klienta w środowisku wysokiej konkurencji, identyfikować kluczowych decydentów czy definiować strategie relacji z klientami.

Altify stale rozwija program Target Account Selling poprzez połączenie najlepszych rozwiązań z przemysłu i najświeższych wyników badań empirycznych. W rezultacie, program TAS pozostaje wyznacznikiem zaawansowanej metodologii sprzedaży.
ZOBACZ WIĘCEJ…

Tetramapa

TetraMap – w przygodzie z naturą zachowań

Metodologia TetraMap pokazując różnorodność typów w środowisku biznesowym pozwala na dostrzeganie źródeł konfliktów oraz wskazuje skuteczne strategie wspierające proces wdrożenia zmian w organizacji. Metoda TetraMap daje możliwość korygowania nieskutecznych działań i tworzy efektywny model komunikacji z pracownikami.

Dostosowany do potrzeb klienta warsztat wykorzystuje Mapę Zachowań jako narzędzie wspierania procesu zmian, usprawnienia komunikacji, rozumienia i doceniania różnic oraz promowania korzyści płynących ze współdziałania i pracy z zespołem.

Warsztaty wg. tej metody umożliwią uczestnikom zidentyfikowanie własnych silnych stron i kompetencji w zakresie komunikacji niezbędnych w ich rolach zawodowych. Umożliwia rozważenie i analizę wyzwań stojących przed uczestnikami oraz obejmuje takie zagadnienia, jak radzenie sobie z konfliktem w procesie zmiany, wysyłanie i otrzymywanie informacji zwrotnej oraz komunikowanie zmiany zespołowi.

ZOBACZ WIĘCEJ…

Eventy

Eventy

Eventy to inny obszar naszej działalności – realizowane dla naszych Klientów jako interesująca forma łącząca zalety szkolenia i korzyści wynikające z integracji zespołu.

Proponujemy ciekawy sposób szkolenia połączonego z zabawą i tworzeniem kreatywnych postaw.

Nasze bogate doświadczenie w organizowaniu tego typu wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych wspiera nas w przygotowaniu i realizowaniu eventów dla firm z różnych sektorów branżowych. Realizowaliśmy je zarówno dla sektora farmaceutycznego, sektora finansowego /bankowość, ubezpieczenia/ jak i motoryzacyjnego /dealerzy, produkcja/.

ZOBACZ WIĘCEJ…

Dla managera

GSI Group jest dostawcą materiałów szkoleniowych, w oparciu które managerowie lub trenerzy wewnętrzni mogą samodzielnie prowadzić szkolenia z zakresu:

  • Obsługi klienta
  • Negocjacji
  • Budowy zespołu
  • Użycia NLP w biznesie

A także dokonywać samodzielnie:

  • analizy potrzeb szkoleniowych
  • oceny efektywności szkoleń

Jesteś Klientem GSI Group? Poproś o bezpłatne materiały.