Target Account Selling

Sprzedaż strategiczna

Cele
Dostarczenie uczestnikom narzędzi i procesów umożliwiających sprzedawcom efektywnie oceniać możliwości sprzedażowe, rozwijać zwycięskie strategie zdobywania klienta w środowisku wysokiej konkurencji.

Grupa docelowa
Szkolenie dla pracowników z zakresu zaawansowanej sprzedaży strategicznej – Target Account Selling z minimum 6-miesięcznym doświadczeniem w sprzedaży. W programie powinny uczestniczyć zarówno zespoły sprzedażowe jak i ich menedżerowie. Członkowie zespołów sprzedażowych będą w stanie natychmiastowo zastosować narzędzia i język TAS, polepszając współpracę w codziennych zadaniach. Typowy zespół sprzedażowy składa się z przedstawicieli handlowych, osób wspierających sprzedawców oraz menedżerów sprzedaży. Menedżerowie ds. produktów i marketingu mogą również brać udział w programie, pomagając w koordynacji starań grup sprzedażowych.

Opis
Target Account Selling pozwala sprzedawcom identyfikować kluczowych decydentów czy definiować strategie relacji z klientami. The TAS Group stale rozwija program Target Account Selling poprzez połączenie najlepszych rozwiązań z środowiska biznesowego i najświeższych wyników badań empirycznych. W rezultacie, program TAS pozostaje wyznacznikiem zaawansowanej metodologii sprzedaży.

Target Account Selling (TAS) jest ustrukturyzowaną, powtarzalną metodologią, która umożliwia organizacjom sprzedażowym między innymi:

 • zwiększenie współczynnika zamknięcia sprzedaży
 • skrócenie cyklu sprzedaży
 • zmniejszenie rabatów i negocjowanych upustów
 • osiągnięcie unikalnych kontaktów z klientami
 • zmniejszenie kosztów sprzedaży poprzez bardziej wydajną alokację zasobów
 • wzrost wartości sprzedaży przeliczany na jednego pracownika
 • szybką budowę organizacji sprzedażowych poprzez bardziej wydajne pozyskiwanie nowych pracowników
 • zmniejszenie ryzyka na kontrakty mało zyskowne, ale obciążające zasoby
 • wzmocnienie kontroli sprzedaży na danym obszarze
 • wyeliminowanie barier między działami w strukturze organizacji poprzez wspólny „język sprzedażowy”

Czym jest Target Account Selling?

Prowadzony w formie intensywnego, wysoko interaktywnego trzydniowego programu, proces TAS pomaga profesjonalnym sprzedawcom osiągnąć jeszcze lepsze cele biznesowe poprzez:

 • skupienie się na najbardziej istotnych sprawach, z najbardziej odpowiednimi ludźmi i w najbardziej odpowiednim czasie
 • tworzenie efektywnych planów kampanii sprzedażowych
 • stworzenie bardziej efektywnej komunikacji wewnętrznej w zespołach sprzedażowych
 • zamianę ukierunkowania sprzedawców z poziomu taktycznego na poziom strategiczny.

TAS kładzie nacisk na aplikacje „real-world” testując koncepcję programu na aktualnych przykładach możliwości sprzedażowych. Poprzez program, profesjonalni sprzedawcy tworzą szczegółowo przeanalizowany plan gwarantujący powodzenie nowego przedsięwzięcia.

Kto potrzebuje TAS?

TAS jest wysoko efektywny w organizacjach, w których otoczenie sprzedażowe jest następująco scharakteryzowane:

 •  bardzo wysoka konkurencja
 • zachowanie konsumenckie z wysokim wpływem na finanse, strategię lub strukturę organizacji
 • wielu decydentów na różnych poziomach w hierarchii organizacyjnej klienta, często związane z wymogiem sprzedaży zespołowej
 • przewlekły i kosztowny cykl sprzedaży
 • wysoka nagroda za sukces ale jeszcze wyższe koszty w przypadku porażki .

Korzyści

 •  oszacowanie możliwości: proces, który ma na celu zidentyfikować kluczowych klientów, przedsięwzięcia i informacje dające przewagę nad konkurencją.
 • tworzenie strategii dającą przewagę konkurencyjną: szkielet definiujący najbardziej efektywne podejście w relacjach z klientami
 • umiejętność zidentyfikowania kluczowych osób: metoda umożliwiająca rozpoznanie roli oraz pozycji ludzi którzy wpływają na decyzje kupna lub w efekcie pozostają pod ich wpływem
 • zdefiniowanie strategię partnerską: proces który połączy nasze oczekiwania z oczekiwaniami klienta, dając podstawę pod zdobycie i wykorzystanie nowych szans sprzedażowych
 • zastosowanie pomysłów w praktyce: podejście umożliwiające identyfikację specyficznych metod potrzebnych w wykorzystywaniu możliwości oraz wymaganych do tego zasobów

Internetowa platforma pozwalającą na budowanie planów sprzedażowych b2b – Dealmaker