GSI GROUP

GSI Group – o nas

Dzięki zaufaniu naszych Klientów, talentowi kluczowych pracowników i sieci lokalnych podwykonawców pracujących w 11 językach na ternie CEE jesteśmy lokalnym partnerem globalnych zagranicznych firm doradczych, budującym kompleksowe rozwiązania podnoszące przewagę konkurencyjną naszych klientów.

Działamy na rynku polskim od roku 1996 a w formie prawnej Sp z o.o. od roku 2018 . Projektujemy indywidualne programy doskonaląco rozwojowe dla kadry menedżerskiej i pracowników firm pozwalające im na pokonywanie przeszkód stojących na drodze do uzyskiwania przewagi konkurencyjnej i na uwspólnienie wizji rozwoju firmy. Wspieramy firmy w wypracowaniu i wdrożeniu strategii konkurencyjnej  opartej o wiedzę o obiektywnych oczekiwaniach klientów b2b lub b2c.

Warsztaty doskonalące kompetencje przywódcze budowane w oparciu o wcześniej przeprowadzoną analizę potrzeb i celów biznesowych kształtują zarówno umiejętności, nastawienie jak i kluczowe procesy  pozwalające na realizowanie celów stawianych uczestnikom przez ich Zarządy i rynek. Gwarancję jakości naszych usług zapewniają licencjonowane rozwiązania firm:  ttec, TetraMap International, Votive Leadreship, Clarity4D, Promising Outcomes, Arkadia Consulting i Upland Altify.

Wspieramy naszych klientów we wdrożeniu najnowszych rozwiązań w zakresie automatyzowania działań handlowych i marketingowych oraz wdrożeniu sztucznej inteligencji w obszarze marketingu i sprzedaży jako Certyfikowany Partner SALESmanago.pl  jako jednego z globalnych liderów w obszarze b2c.  Doskonalimy procesy sprzedaży b2b jako Partner firmy Upland Altify.

Filmy szkoleniowe, eventy, gry edukacyjne i rozwiązania z obszaru edukacji i komunikacji online  wspierają długofalową efektywność szkoleń kaskadując istotne dla Zarządów informacje dla setek pracowników w bardzo krótkim czasie.

Opierając się na licencji TetraMap International lub Clarity4D prowadzimy kompleksowe projekty wzbogacające funkcjonowanie firmy poprzez poprawienie indywidualnej efektywności pracowników, usprawnienie komunikacji i współdziałania w zespołach i pomiędzy działami firmy.

Założycielem i współwłaścicielem firmy jest Zbigniew Grodzki wieloletni konsultant, trener i podwykonawca renomowanych firm doradczych jak Bank Światowy, Price Watrehouse IPG czy Centrum Wspierania Biznesu.