Siła Pracy Zespołowej

TetraMap – w przygodzie z naturą zachowań

Metodologia TetraMap, pokazując różnorodność typów zachowań w środowisku biznesowym, pozwala na dostrzeganie źródła konfliktów oraz wskazuje skuteczne strategie wspierające proces wdrożenia zmian w firmie lub grupie firm. Metoda TetraMap daje możliwość korygowania nieskutecznych działań i tworzy efektywny model komunikacji z partnerami w biznesie, członkami zarządów, pracownikami i szeroko rozumianym otoczeniem.

W sytuacji globalnej zmiany i pandemii COVID-19 doradcy naszej firmy w partnerstwie z siecią ekspertów TetraMap z UK, Nowej Zelandii i Niemiec wspierają praktyczne wdrożenie koncepcji tzw. Plan B.

Pełniąc rolę moderatorów konsorcjum realizujemy,  projekt pro bono w okresie pandemii i 6 miesiące po jej zawieszeniu.

Dostosowany do potrzeb firm i „Konsorcjum Plan B” projekt ,który prowadzimy zdalnie wykorzystuje Mapę Zachowań wg TetraMap jako narzędzie wspierania procesu zmian, usprawnienia komunikacji, rozumienia i doceniania różnic oraz promowania korzyści płynących ze współdziałania oraz pracy z zespołem i członkami konsorcjum.

Promując globalnie rozumiany koncept rozwoju firm ,poprzez doświadczanie wartości koncepcji PPP tj. People, Planet, Profit,  budujemy społeczność firm i pracujących dla nich lokalnych konsultantów. Wdrażaliśmy wcześniej projekty TetraMap dla kilku tysięcy pracowników takich firm jak: Pekao S.A. PKO BP, Deutsche Bank, PGE Obrót S.A. i GK PGE, sieci Microsoft, sieci Autodesk w CEE.

Wykorzystujemy obecnie tę koncepcję w zwalczaniu skutków pandemii COVID19 poprzez nie tylko inny otwarty sposób myślenia, ale inne działanie i użycie najnowszych technologii cyfrowych, aplikacji mobilnych, narzędzi automatyzacji i wirtualnych rozwiązań TetraMap (dostępnych obecnie jedynie w języku angielskim).

Spotkania online z użyciem tej metody umożliwią uczestnikom zidentyfikowanie własnych silnych stron w zakresie komunikacji, planowania  i współpracy ,co przełoży się  na większą efektywność biznesową firm konsorcjum.

Narzędziem i wynikiem sesji zdalnej jest MAPA, która wskazuje kierunki rozwoju kapitału ludzkiego w zespole, firmie, konsorcjum czy klastrze firm jaki inicjujemy.

Każdy z nas reprezentuje inną energię, inaczej interpretuje fakty i postrzega rzeczywistość. Każda z firm konsorcjum ma inną kulturę biznesu i wnosi inne wartości a dobre zrozumienie koncepcji współzależności pozwala nam na patrzenie z nadzieją na nasz wspólny wysiłek w odbudowie lokalnych firm po katastrofie jakiej obecnie doświadczamy.

Metoda ma zastosowanie przy projektach podnoszących efektywność pracy zespołowej, profesjonalnej obsługi klienta, motywowania, zarządzania zdalnymi zespołami i wspierania sprzedaży

Konsorcjum firm o nazwie „Plan B” obejmuje kilka firmy w tym dostawcy usług: ozonowania biur, dezynfekcji, autorzy poradnika prawnego wyjaśniającego zasady Tarczy Antykryzysowej i nasi doradcy rozsiani po kraju.  Są z nami producenci aplikacji mobilnych wspierających egzystencję lokalnych kawiarni i barów, aplikacji wspierających łączenie woluntariuszy z osobami w izolacji, producentów masek, sprzętu ochrony osobistej i kombinezonów ochronnych.

Wspieramy te firmy w optymalnym wykorzystaniu zasobów własnych, naszej sieci doradców i poszukujemy sponsorów jako przedstawicieli firm globalnych.

Metoda buduje poczucie własnej wartości – pozytywne a nie stresujące – poprzez ocenę, promuje ludzką naturę, kreatywność i osobistą odpowiedzialność, rozwija współzależność między osobami współpracującymi i docenia różnorodność osobowości, postaw, przekonań politycznych i kulturowych. Model TetraMap ma na celu usprawnienie komunikacji i współdziałania, wspiera efektywną sprzedaż do różnych typów klientów z poszanowaniem ich różnorodności.

Pytaj o cykliczne poniedziałkowe sesji Zoom o 8.08 i  20.20  do których zapraszam liderów  i zarejestruj się do naszego Tetra-biuletynu . –  Zbigniew Grodzki

 

Pobierz broszurę informacyjną Tetramap

www.tetramap.com