Efektywna praca zespołowa

TetraMap – w przygodzie z naturą zachowań

Metodologia TetraMap pokazując różnorodność typów w środowisku biznesowym pozwala na dostrzeganie źródeł konfliktów oraz wskazuje skuteczne strategie wspierające proces wdrożenia zmian w organizacji. Metoda TetraMap daje możliwość korygowania nieskutecznych działań i tworzy efektywny model komunikacji z pracownikami.

Dostosowany do potrzeb klienta warsztat wykorzystuje Mapę Zachowań jako narzędzie wspierania procesu zmian, usprawnienia komunikacji, rozumienia i doceniania różnic oraz promowania korzyści płynących ze współdziałania i pracy z zespołem.

Warsztaty wg. tej metody umożliwią uczestnikom zidentyfikowanie własnych silnych stron i kompetencji w zakresie komunikacji niezbędnych w ich rolach zawodowych. Umożliwia rozważenie i analizę wyzwań stojących przed uczestnikami oraz obejmuje takie zagadnienia, jak radzenie sobie z konfliktem w procesie zmiany, wysyłanie i otrzymywanie informacji zwrotnej oraz komunikowanie zmiany zespołowi.

Narzędziem jest MAPA, która wskazuje kierunki rozwoju kapitału ludzkiego.

Metoda buduje poczucie własnej wartości – pozytywne a nie stresujące, promuje ludzką naturę, kreatywność i osobistą odpowiedzialność, promuje współzależność między osobami współpracującymi i docenia różnorodność osobowości. Model TetraMapy Zachowań ma na celu usprawnienie komunikacji i współdziałania, wspiera efektywną sprzedaż do różnych typów klientów.

Każdy z nas reprezentuje inną energię, inaczej interpretuje fakty i postrzega rzeczywistość.

Metoda ma zastosowanie przy szkoleniach z budowy zespołu, obsługi klienta, motywowania i zarzadzania zespołami, wspierania sprzedaży.

Pobierz broszurę informacyjną Tetramap

www.tetramap.com